Cindy's Kitchen White Cheddar Vinaigrette Dressing