Wick Fowler's Chili Kit, Mild, False Alarm, Texas Style 2.8 oz